Upozornění pro drobné zákazníky

Středeční prodej mouky a krmiv pro drobné zákazníky je od 1.12.2017 ve mlýně na Palhanci definitivně zrušen.
Kilová balení mouky (hladká, polohrubá, hrubá) a desetikilová balení chlebových mouk (pšeničné, žitné) můžete od 1.12.2017 zakoupit ve mlýně v Holasovicích a to každou středu od 12 do 16 hodin.

O mlýnu

Mlýn HerberNaše mlýnské výrobky produkujeme ve dvou provozech. V Opavě-Palhanci vyrábíme široký sortiment pšeničných mlýnských výrobků a krmiv. Nad běžný sortiment tradičních mouk vyrábíme mouku sušenkovou, oplatkovou, pizza mouku a celou škálu celozrnných mouk.

V mlýně v Holasovicích zpracováváme žito, které nejprve čistíme na optickém třídicím stroji Sortex. Výsledkem mlecího procesu je celý sortiment žitných mouk.

Výrobní proces obou mlýnů je komplexně mechanizovaný s prvky automatizace. Mlýnská výroba se vyznačuje vysokou flexibilitou výroby a produktivitou práce.

Výrobní procesy probíhají podle předem stanovených technologických a pracovních postupů a výrobky odpovídají příslušným vyhláškám, zákonům a podnikovým normám. Pod značkou HERBER najdete mouky s vyrovnanou kvalitou, bezpečné, garantované úrovní technologie a trvalou kontrolou laboratoře. Naší pýchou je i zkušený tým zaměstnanců.

2012 © MLÝN HERBER